รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
เฟสบุ๊ค
1 PONDTHEKINGZ 2018-02-23 21:48:16
2 CHAINA1 2018-02-23 02:26:17
3 MATEROSS1 2018-02-18 18:05:43
4 MATEROSSI 2018-02-10 22:54:38 อัครพล อาญาเมือง
5 MAMA01 2018-02-09 23:30:39 Sam Witwicky
6 25 GC 2018-02-02 12:56:37 สมพง มั้งมี
7 WWWXXXCOM 2018-01-30 17:26:47 ญาริษา คนสวย
8 OKIQZ 2018-01-30 16:51:47 Puripat Fork
9 VSS M107 2018-01-29 20:45:48 ณัฐพร สารินิ
10 NQZAZ 2018-01-29 19:25:48 นฤเบศร์ ผึ้งสว่าง.
11 OPIS 2018-01-29 19:14:48 Nethipol Youngsup
12 DOINZA 2018-01-29 19:02:48 Bas Npt
13 ADAD 2018-01-29 17:53:48 Komsun Monkeyking
14 2016 2018-01-28 18:10:50 อนพัทย์ บุณเพ็ง
15 ROT TALAISING 2018-01-28 15:28:50 วิโรจน์ จะอื่อ
16 Z E R O O N E 2018-01-27 12:30:02 นาย 'ตุ้ม
17 HOTNEW 2018-01-25 18:45:04 มีน. แข็ง'ง
18 PANAMA 2018-01-25 14:03:05 โอ ปู ข้าวหลามซิง
19 X TEEM 2018-01-25 10:44:05 NongGolf TimSum
20 MRTAILCH 2018-01-24 15:42:06 Cocktal Kungpop
21 WAAA 2018-01-23 00:58:57 Apichaya Jansuk
22 CHOMPOO 2018-01-22 23:08:57 Fork Akarin
23 CPOOA 2018-01-22 21:46:57 Chinnawad Namdee
24 KANOKWAN 2018-01-22 20:45:57 FBall AnaShy
25 I LOVE YOU 2018-01-22 16:25:57 Ony Thaksin
26 I RO 2018-01-22 15:49:57 อาย 'บรรยาย
27 H A N A M I 2018-01-21 22:55:59 เจษฎา คล่องเเคล่ว
28 FPS1 2018-01-21 21:21:59 พรริดา มานิ
29 FONG NOM 2018-01-21 20:54:59 ฟอง' นมมมมมม
30 I LOVE YOU 2018-01-21 20:02:59 มาริญา ฑานิดา
31 VCD 2018-01-21 18:04:59 มาริสา คนสวย
32 I C U 2018-01-21 14:47:59 Erwferg Awefw
33 BEEG 2018-01-21 14:15:59 ชื่อต๊ะ ทำไม
34 CHOMZING 2018-01-21 13:59:59 ประภาวรินย์ ชาริมา
35 PCXXX 2018-01-21 13:34:59 Mayy Padsadaporn
36 SIG NO ESPORT Z 2018-01-21 12:14:59 Bowtun Tas Maw
37 G M 2018-01-21 05:38:00 ซัน กู้ภัยประจักษ์
38 SKT 9 2018-01-21 01:10:00 Sarinya Nakham
39 HARD CORE 2018-01-20 18:05:00 Phichet Nakrob
40 U DIE 2018-01-20 16:47:00 สิทธกร มะอาจเลิศ
41 ENJOI1150 2018-01-20 16:03:01 สิริพล ใจดี
42 FGHDFSDF 2018-01-20 15:33:00 ธีรภัทร ราชโคตร
43 ESRO 2018-01-20 14:40:01 ชม' มันเขิล'
44 G J O 2018-01-18 00:11:09 เกือบ ลืมไปแล้ว
45 LNWWUTEIEI 2018-01-10 20:02:41 มินทดา นุยันรัมย์
46 meeeeeez 2018-01-10 10:37:36 Samze Sap
47 2018-01-10 10:33:42 Natthawut Tisungnoen
48 B E N Z 2018-01-09 12:26:41 กฤษฎา คำจีน
49 TAR, k f c 2018-01-09 12:25:27 Phoowadon Suniphon
50 MOOS TH 2018-01-09 12:18:36 นพรัตน์ หาญลือ