รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
ชื่อเฟสบุ๊ค
1 2018-06-01 21:59:04
2 2018-06-01 21:58:22
3 2018-06-01 19:10:13
4 KinG WarZ TH V2 2018-06-01 18:40:22
5 2018-06-01 18:19:00
6 nay 2018-06-01 18:10:25
7 ๑RE๑ 2018-06-01 18:05:54
8 CimI 2018-06-01 16:36:06
9 InTan 2018-05-31 22:18:22
10 InTan 2018-05-31 22:18:10
11 INTAN 2018-05-31 21:53:29 Sangson Rantawach
12 DD T 2018-05-31 21:09:17 ชื่อหนึ่ง สองสามสี่
13 oat kung 2018-05-31 18:06:35 โอ็ตจุก กาดุ๊ก
14 YES 99 T 2018-05-31 12:19:12 Ca Ra
15 2018-05-30 18:12:04 กิโล'ลลล เก้า'าาา
16 2018-05-30 17:32:18 ไนท์ เวอร์
17 2018-05-30 17:30:10 Kuy Aasdr
18 2018-05-30 15:24:43 หลบหน่อย' จะปล่อยพลังง
19 2018-05-30 13:57:27 พ่อค้า เเสนดี
20 2018-05-29 17:22:43 นัฐพร โขนัง
21 2018-05-28 13:48:30
22 2018-05-26 20:16:34 กาย' ห้ะ.
23 2018-05-26 19:26:36 'โจ๊ก คิว เกอร์'
24 popperx 2018-05-26 18:48:41 Chindanai Peangsapa
25 indexdesign 2018-05-24 08:15:22 Poramate Nurtar
26 B 2018-05-24 08:12:04 บุญปภาน น้ำมิตร
27 SUBSCRIBEZ 2018-05-23 18:08:37 Tanwa Praditsuwan
28 S M I N G, E S C 2018-05-22 01:47:56 อติวัณณ์ จำปาหอม
29 ENIES, MONEY D LUFFY 2018-05-22 01:45:05 ไอนิว'ว แม่เรียกไปล้างจาน
30 WUTEIEI 2018-05-20 17:55:11 Paweena Kleebkajorn
31 RbobZChannel 2018-05-20 15:06:11 Piyaphong Ketwichai