รายชื่อที่ถูกระงับไอดี

ลำดับ
ชื่อตัวละคร
ถูกระงับเมื่อวันที่
ชื่อเฟสบุ๊ค
1 2018-05-26 20:16:34
2 2018-05-26 19:26:36
3 popperx 2018-05-26 18:48:41
4 indexdesign 2018-05-24 08:15:22 Poramate Nurtar
5 B 2018-05-24 08:12:04 บุญปภาน น้ำมิตร
6 SUBSCRIBEZ 2018-05-23 18:08:37 Tanwa Praditsuwan
7 S M I N G, E S C 2018-05-22 01:47:56 อติวัณณ์ จำปาหอม
8 ENIES, MONEY D LUFFY 2018-05-22 01:45:05 ไอนิว'ว แม่เรียกไปล้างจาน
9 WUTEIEI 2018-05-20 17:55:11 Paweena Kleebkajorn
10 RbobZChannel 2018-05-20 15:06:11 Piyaphong Ketwichai